DSpace Repository

Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне «Беларуская мова» (раздзел «Марфалогія»: тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)», «Мадальныя словы») для студэнтаў спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя

Show simple item record

dc.contributor.author Канцавая, Г. М.
dc.contributor.author Шавель, В. М.
dc.contributor.author Швед, М. В.
dc.coverage.spatial Баранавічы en_US
dc.date.accessioned 2019-02-08T11:54:28Z
dc.date.available 2019-02-08T11:54:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Канцавая, Г. М. Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне «Беларуская мова» (раздзел «Марфалогія»: тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)», «Мадальныя словы») для студэнтаў спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя [Электронны рэсурс] / Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіц. дзярж. ўн-т. – Электрон. дад. (1,54 Мб). – Баранавічы : [б.в.], 2018. en_US
dc.identifier.other ББК 81.411.3-213-9я73
dc.identifier.uri http://rep.barsu.by/handle/data/4470
dc.description.abstract Электронны вучэбна-метадычны комплекс змяшчае тэарэтычныя звесткі, заданні для самастойнага выканання, якія дадуць магчымасць студэнтам глыбей асэнсаваць моўныя з’явы і тэарэтычныя звесткі, удасканаліць правапісныя і маўленчыя ўменні і навыкі. Тэставыя заданні дазволяць выкладчыку праверыць веды студэнтаў, а студэнтам –– замацаваць праграмны матэрыял. en_US
dc.language.iso bel en_US
dc.subject мовазнаўства en_US
dc.subject дзеяслоў en_US
dc.subject дзеепрыметнік en_US
dc.subject дзеепрыслоўе en_US
dc.subject безасабова-прэдыкатыўныя словы en_US
dc.subject мадальныя словы en_US
dc.subject беларуская мова en_US
dc.subject языкознание en_US
dc.subject белорусский язык en_US
dc.subject глаголы en_US
dc.subject причастие en_US
dc.subject деепричастие en_US
dc.title Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне «Беларуская мова» (раздзел «Марфалогія»: тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы», «Дзеепрыметнік як форма дзеяслова», «Дзеепрыслоўе як форма дзеяслова», «Прыслоўе як часціна мовы», «Безасабова-прэдыкатыўныя словы (катэгорыя стану)», «Мадальныя словы») для студэнтаў спецыяльнасці 1-01 02 01 Пачатковая адукацыя en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account