DSpace Repository

Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Беларуская мова" (раздзел "Марфалогія": тэмы "Службовыя часціны мовы", "Выклічнік") для спецыяльнасцей: 1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура; 1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка

Show simple item record

dc.contributor.other Канцавая, Г. М.
dc.contributor.other Шавель, В. М.
dc.contributor.other Швед, М. В.
dc.coverage.spatial Баранавічы en_US
dc.date.accessioned 2019-01-29T09:18:59Z
dc.date.available 2019-01-29T09:18:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Беларуская мова" (раздзел "Марфалогія": тэмы "Службовыя часціны мовы", "Выклічнік") для спецыяльнасцей: 1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура; 1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Баранавіц. дзярж. ўн-т. ; склад.: Г. М. Канцавая, В. М. Шавель, М. В. Швед. – Баранавічы : РВА БарДУ, 2013. – 139 с. en_US
dc.identifier.other ББК 81.411.3-213-9я73
dc.identifier.uri http://rep.barsu.by/handle/data/4458
dc.description.abstract Выданне мае тэарэтычнае і практычнае прызначэнне: змяшчае тэарэтычныя звесткі, практычныя, тэставыя заданні па тэмах раздзела «Марфалогія»: «Службовыя часціны мовы», «Выклічнік як часціна мовы». Зместавае напаўненне тэставых заданняў ахоплівае пераважную большасць тэарэтычных пытанняў, якія замацоўваюцца праз выкананне практычных заданняў. Прызначаецца для студэнтаў педагагічных факультэтаў устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь, будзе карысны школьнікам, абітурыентам, настаўнікам. Издание имеет теоретическое и практическое назначение: содержит теоретические сведения, практические, тестовые задания по темам раздела «Морфология»: «служебные части речи», «междометие как часть речи». Содержательное наполнение тестовых заданий охватывает подавляющее большинство теоретических вопросов, закрепляемых через выполнение практических заданий. Предназначается для студентов педагогических факультетов учреждений высшего образования Республики Беларусь, будет полезен школьникам, абитуриентам, учителям. en_US
dc.language.iso bel en_US
dc.publisher РВА БарДУ en_US
dc.subject мовазнаўства en_US
dc.subject беларуская мова en_US
dc.subject марфалогія en_US
dc.subject службовыя часціны мовы en_US
dc.subject прыназоўнікі en_US
dc.subject злучнікі en_US
dc.subject выклічнікі en_US
dc.subject языкознание en_US
dc.subject белорусский язык en_US
dc.subject предлоги en_US
dc.subject союзы en_US
dc.subject междометия en_US
dc.title Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне "Беларуская мова" (раздзел "Марфалогія": тэмы "Службовыя часціны мовы", "Выклічнік") для спецыяльнасцей: 1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура; 1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура; 1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account