Репозиторий Dspace

Праблема аналізу жанрава-стылёвай спецыфікі аповесці В. Казько “Прахожы” на факультатыўных занятках па беларускай літаратуры

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Пучынская (Грыцаль), Т. М.
dc.coverage.spatial Мінск ru
dc.date.accessioned 2017-07-26T11:01:37Z
dc.date.available 2017-07-26T11:01:37Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Пучынская (Грыцаль), Т. М. Праблема аналізу жанрава-стылёвай спецыфікі аповесці В. Казько “Прахожы” на факультатыўных занятках па беларускай літаратуры / Т. М. Пучынская (Грыцаль) // Пісьменнік-мова-стыль : матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння Л. М. Шакуна, Мінск, 15-16 лістап. 2001 г. : у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч [і інш.]. – Мінск : РІВШ БДУ, 2002. – Т. 2. – С. 390–392. ru
dc.identifier.other ББК 74.268.39(=411.3)
dc.identifier.uri http://rep.barsu.by/handle/data/2157
dc.description Пісьменнік-мова-стыль : матэрыялы ІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння Л. М. Шакуна, Мінск, 15-16 лістап. 2001 г. : у 2 т. / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч [і інш.]. – Мінск : РІВШ БДУ, 2002. – Т. 2. – 210 с. ru
dc.description.abstract Жанрава-стылёвы аналіз аповесці “Прахожы” дазваляе інтэлектуалізаваць літаратурнае навучанне старшакласнікаў, захоўваючы пры гэтым эмацыянальную адкрытасць і даступнасць, дае ў значнай ступені магчымасць наблізіць вучняў да разумения аўтарскай пазіцьіі пісьменніка. ru
dc.language.iso bel ru
dc.publisher РІВШ БДУ ru
dc.subject методыка выкладання беларускай літаратуры ru
dc.subject Казько В. - аповесць "Прахожы" ru
dc.subject жанрава-стылёвы аналіз ru
dc.title Праблема аналізу жанрава-стылёвай спецыфікі аповесці В. Казько “Прахожы” на факультатыўных занятках па беларускай літаратуры ru
dc.type Article ru


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию

Поиск в Репозитории


Просмотр

Моя учетная запись