DSpace Repository

Профессионально-педагогическая готовность будущих педагогов к работе в интегрированных учебных заведениях: детерминация учебным опытом

Show simple item record

dc.contributor.author Хитрюк, В. В.
dc.coverage.spatial Kraków ru
dc.date.accessioned 2016-08-04T09:09:56Z
dc.date.available 2016-08-04T09:09:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Хитрюк, В. В. Профессионально-педагогическая готовность будущих педагогов к работе в интегрированных учебных заведениях: детерминация учебным опытом / В. В. Хитрюк // Konteksty wychowania i edukacji i a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej / pod redakcją naukową Joanny Aksman I Jolanty Pułki. – Kraków, 2012. – S. 247–256. ru
dc.identifier.other ББК 74.489
dc.identifier.uri http://rep.barsu.by/handle/data/1130
dc.description Konteksty wychowania i edukacji i a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej / pod redakcją naukową Joanny Aksman I Jolanty Pułki. – Kraków, 2012. – 278 s. ru
dc.description.abstract Цель исследования – определить возможную детерминированность отдельных компонентов профессионально-педагогической готовности будущих педагогов к работе в интегрированных учебных заведениях имеющимся учебным опытом изучения специальных теоретических дисциплин. Artykuł dotyczy problematyki szkolnictwa specjalnego i systemu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na Białorusi. Autorka podjęła próbę dokonania empirycznej egzemplifi kacji profesjonalnego przygotowania przyszłych nauczycieli w ich samoocenie, w aspekcie porównawczym i z odniesieniem do obowiązujących standardów kształcenia. Autorka przedstawia wieloaspektowość uwarunkowań profesjonalnego działania pedagogów w modelach zintegrowanego nauczania i wychowania. Na tym tle rysuje zadania związane z profesjonalizacją przygotowania zawodowego nauczycieli do pracy w systemie kształcenia zintegrowanego, a także wskazuje problemy występujące w obszarze kształcenia nauczycieli w tym systemie. ru
dc.language.iso ru ru
dc.subject инклюзивное образование ru
dc.subject инклюзивная готовность ru
dc.subject профессионально-педагогическая готовность ru
dc.title Профессионально-педагогическая готовность будущих педагогов к работе в интегрированных учебных заведениях: детерминация учебным опытом ru
dc.type Article ru


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account